Volume 9 Number 5 (Oct. 2017)
Article# Article Title & Authors Page
997
Peng Yun, Wang Wenyuan, Zhang Qi, Chen Modi, and Zhang Ran
354
998
A. T. Saeed and Zhongfu Xiang
359
999
Wenping Xie, Tian Peng, Kai Xiao, and Jian Zhang
366
1000
Xu Tan and Songwen Tan
370
1001
Gao Wei, Li Hai Bin, Wei Xuan Wan, and Zhang Ai Jun
374
1002
Michael Er
378
1003
Douread R. Hassen, Abdul Aziz Abdul Samad, and Alyaa A.Azeez
383
1004
Michael Er
387
1005
Ying-Mei Cheng
392
1006
Narain Hariharan, Mustafa Murat Cobanoglu, Hakan Sahin, Jose Rafael Menendez, and Gökhan Saygili
398
1007
Xiangqun Song, Qianli Ma, Wenyuan Wang, and Shibo Li
405
1008
Mohd Azahari Mohd Yusof, Fakariah Hani Mohd Ali, and Mohamad Yusof Darus
410
1009
Mesri Mokhtaria, Merah Hocine, and Tahkoubit Khaled
415
1010
Lahcene Merah, Adda Ali-Pacha, Naima Hadj-Said, Belkacem Mecheri, and Mustafa Dellassi
420

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com