Volume 15 Number 3 (Aug. 2023)
Article# Article Title & Authors Page
1224
Asiye Öztürk
76
1225
Ranajit K Nag*, Michael J Clifford, and Andrew C Long
81
1226
Nguyen Thi Thuy Dung* and Nguyen Van Thuan
89
1227
Esra Çakır*, Furkan Erdi, Emre Demircioğlu, and Mehmet Ali Taş
94
1228
Qiqi Liu, Chenghao Zhu, and Xin Wu*
100
1229
Qibin Li and Hong Liu*
105
1230
Huijuan Lu
111
1231
Yanlei Li, Yi Cai, Zhe Yang, Haiyan Chen, Zhanying Zhang, Dongsheng Yu, Weikai Fang, Yanfei Wang, and Chidong Xu*
115
1232
A. Sanonok*, P. Patthamanawin, C. Pornsing, N. Sangkhiew, A. Jatephook, C. Intawongse, and P. Jomtong
119
1233
Zhenzhen Cai, Jun Wang, Xuyin Lin, and Tuanyu Guo*
123

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com