Volume 11 Number 1 (Feb. 2019)
Article# Article Title & Authors Page
1113
Ruixia Li and Fenxia Li
1
1114
Wenyu Ma, Jianwei Yang, Jun Zhang, Xuebin Zheng, and Chunguang Li
6
1115
Hiep Le Chi and Petr Louda
10
1116
Guohua Song, Minghui Li, and Delu Che
16
1117
Songsong Guo and Haifang He
23
1118
Aseel Hussein and Abid Abu Tair
29
1119
Lerdlekha Sriratana and Krisda Bisalyaputra
33
1120
Chien-Yuan Chen and Wei-Cheng Wu
39
1121
Sheng Yang, Xiaowen Zhang, Xiaoyan Wu, Mi Li, Lijiang Zhang, and Qianwen Huang
44
1122
Asma Nabila binti Abd Kader, S. A. Osman, and M. Y. M. Yatim
48
1123
Daisuke Iseki, Shota Amabe, Takeo Kato, and Yoshiyuki Matsuoka
55
1124
Valentyn Nastasenko
62
1125
Yuan Yuan
68

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com