Volume 10 Number 1 (Feb. 2018)
Article# Article Title & Authors Page
1025
Yun-Chih Chiang, San-Shyan Lin, Sheng-Yu Chu, Hui-Ming Fang, Hsing-Yu Wang, and Sung-Shan Hsiao
1
1026
Youn-Ju Jeong and Min-Su Park
7
1027
Ignatius Sriyana
12
1028
Jingwen Zhang, Guanghua He, Lei Mei, and Dehe Zhang
18
1029
Q. Yang, J. J. Ou, N. L. Huang, and Y. P. Li
23
1030
Chih-Hua Chang
29
1031
D. A. Wu and S. L. Zhao
35
1032
Min-Su Park, Youn-Ju Jeong, Young-Jun You, and Jeongsoo Kim
41
1033
Rui You, Guanghua He, Yongzhou Cheng, and Xiaoqun Ju
46
1034
Hsien-Kuo Chang, Wei-Wei Chen, Feng-Chun Tsai, Jing-Chen Liou, and Shao-Gu Kuo
52
1035
M. F. Mohamad, M. R. Abd Hamid, N. A. Awang, A. Mohd Shah, and A. F. Hamzah
59
1036
G. Shen, X. Wang, D. Wang, and X. Xia
66
1037
Degang Wang, Gang Shen, and Yonghua Tan
71
1038
Syazwani Idrus, Sim Jian Zhe, Nurul Shafiqah Rosli, and Nik Norsyahariati Nik Daud
76
1039
Jiangdong Bao, Jan Johansson, and Jingdong Zhang
82
1040
L. J. R. Nunes and S. G. Azevedo
89
1041
Peigang Xin, Yanfang Zhang, Jian Tang, Fengyan Yang, and Haijun Yang
95
1042
Abouzar AbbaspourGhomi and Masoud Asadpour
100

Copyright © 2008-2024. International Journal of Engineering and Technology. All rights reserved. 
E-mail: ijet_Editor@126.com